TEKA SILANGKATA SAINS

Klik pada nombor soalan di teka silangkata untuk paparkan soalan. Taipkan jawapan anda pada petak yang dipaparkan.
Kemudian klik pada butang "Semak" untuk menyemak jawapan anda. Tekan butang "Tips" jika anda memerlukan tips bantuan.
        1     2          
     3              4    
                   
5     6     7         8        
   9        10            
                   
11     12                  
13           14     15         
        16             
     17    18            19    
 20                21      
            22         
     23                
24            25    26         
     27                
 28    29       30             
                   
     31   32               
                   
        33             
            34